Mattilsynet

Mattilsynet er statens tilsyn for planter, dyr og næringsmidler.

Mattilsynet er statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Mattilsynet skal blant annet følge matvarene "fra jord og fjord til bord", fra fiskebåten og bonden, via slakterier, meierier og importører til matdisken og restauranten. Landbruks- og matdepartementet har etatstyringsansvaret for Mattilsynet. Helse- og omsrogsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet har faglig etatstyring innenfor sine områder av Mattilsynets virksomhet.

Mattilsynet er administrativt underlagt LMD

Nettside: http://www.mattilsynet.no/