AS Vinmonopolet

Vinmonopolet er et aksjeselskap som er heleid av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet.

Vinmonopolet er et aksjeselskap som er heleid av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet. Eneretten til butikksalg av vin, brennevin og sterkøl gjør bedriften til et viktig alkoholpolitisk virkemiddel.

Nemnda for prøving av Vinmonopolets beslutninger om innkjøp ble opprettet i 1997 og behandler klager fra grossister over Vinmonopolets beslutninger om innkjøp.

Forskrift om nemnd for prøving av A/S Vinmonopolets beslutninger om innkjøp m.v. fastsatt av det daværende Sosial- og helsedepartementet 16. januar 1996 regulerer nemndas virke. 

Nemnda består av fire medlemmer og fire varamedlemmer. 

Dagens nemnd består av:

  • Tron Løkke Sundet, leder (oppnevnt for perioden 2021 – 2024). Torbjørn Hagerup Nagelhus er hans vara og er oppnevnt for samme periode.
  • Marianne Hammer, medlem (oppnevnt for perioden 2021 – 2024). Hennes vara er Ane Therese Sønning Aadland og er oppnevnt for samme periode. 
  • Alf Amund Gulsvik, medlem (oppnevnt for perioden 2023 – 2026). Hans vara er Kristian Strømsnes og er oppnevnt for samme periode. 
  • Jenny Sandvig, medlem (oppnevnt for perioden 2023 – 2026). Hennes vara er Silje Jakola-Fjeld og er oppnevnt for samme periode.

Nettside: http://www.vinmonopolet.no/