Årsregnskap for Helse- og omsorgsdepartementet

Årsregnskapet for Helse- og omsorgsdepartementet består av bevilgningsrapporteringen og artskontorapporteringen. Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som Helse- og omsorgsdepartementet har rapportert til statsregnskapet. Det stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet som departementet har fullmakt til å disponere. Artskontorapporteringen viser regnskapstall Helse- og omsorgsdepartementet har rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter. Årsregnskapet er utarbeidet i tråd med kontantprinsippet og følger kalenderåret.

2023: Årsregnskap (PDF)

2022: Årsregnskap (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2021: Årsregnskap (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2020: Årsregnskap (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2019: Årsregnskap (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2018: Årsregnskap (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2017: Årsregnskap (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2016: Årsregnskap (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2015: Årsregnskap (PDF)|Revisjonsberetning (PDF)

2014: Årsregnskap (PDF) 

Ordningen med revisjonsberetning for departementene startet opp med virkning for årsregnskapet 2015.