Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap)

Adresse: Teatergata 9, Oslo, Oslo
E-post: postmottak@hod.dep.no
Telefon: 22 24 90 90

Tiltrådte: 26.11.2021

Ellen Rønning-Arnesen ble utnevnt til statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet 26. november 2021.

Rønning-Arnesen har en master i statsvitenskap fra London School of Economics, og en bachelor i Europastudier med sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen. Hun kommer fra jobben som spesialrådgiver ved Oslo Universitetssykehus, der hun har hatt ansvar for implementering av Helsefellesskap i Oslo. Rønning-Arnesen har jobbet i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Hun har også vært byrådssekretær for Byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid i Oslo.