Statssekretær Karl Kristian Bekeng

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap)

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

Tiltrådte: 14.10.2021

Adresse: Teatergata 9, Oslo
E-post: postmottak@hod.dep.no
Telefon: 22 24 90 90

Karl Kristian Bekeng ble utnevnt til statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet 14. oktober 2021.  Bekeng har en master i rettsvitenskap og en master i latin fra Universitetet i Oslo, og en bachelor i antikk kultur og klassisk tradisjon. Han har jobbet med folkehelse i Helsedirektoratet, og vært skribent for flere aviser og tidsskrift. Bekeng har hatt politiske verv i Arbeiderpartiet, og har jobbet i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.