Helsepersonellkommisjonen

Et av regjeringens viktigste mål er å sikre nok fagfolk med riktig kompetanse i helse- og omsorgstjenestene. Helsepersonellkommisjonen bidro med sin utredning til dette. Representanter fra arbeidstakere, arbeidsgivere, spesialisthelsetjenesten, de kommunale helse- og omsorgstjenestene og utdanningssektoren deltok i arbeidet.

Helsepersonellkommisjonen ble etablert av Kongen i statsråd den 17. desember 2021. Kommisjonen bestod av 16 medlemmer og ble ledet av Gunnar Bovim.

Formålet var å etablere et kunnskapsgrunnlag og foreslå treffsikre tiltak i årene framover for å utdanne, rekruttere, og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenestene i hele landet for å møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene på kort og lang sikt.

Helsepersonellkommisjonen overleverte sin utredning til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 2. februar 2023.

Utvalgets medlemmer

 1. Gunnar Bovim, professor, Trondheim (leder)
 2. Anne Turid Wikdahl, utviklingsdirektør, Bærum
 3. Magne Nicolaisen, kommunaldirektør, Tromsø
 4. Kristin Kornelia Utne, lege i spesialisering, Oslo
 5. Iren Mari Luther, leder, Oslo
 6. Torbjørn Solberg, forbundsstyremedlem, Bodø
 7. Rebwar Salar Nori Saleh, farmasøyt, Oslo
 8. Lizzie Irene Ruud Thorkildsen, forbundsleder, Drammen
 9. Magne Wang Fredriksen, generalsekretær, Holmestrand
 10. Marit Karlsen, lege, Kautokeino
 11. Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør, Tønsberg
 12. Ellen Margrethe Hoxmark, leder, Trondheim
 13. Vegard Iversen, fylkesdirektør, Steinkjer
 14. Anne-Grethe Naustdal, prorektor, Sunnfjord
 15. Olav Helge Førde, professor emeritus, Tromsø
 16. Morten Dæhlen, professor, Tønsberg