Helsepersonellkommisjonen overleverte sin utredning

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Torsdag 2. februar fikk helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol overlevert Helsepersonellkommisjonens utredning Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

Nett-tv Helsepersonellkommisjonen legg fram si utgreiing

Se sendingen her

Se sendingen her

Utvalget har vært ledet av Gunnar Bovim, tidligere rektor ved NTNU og administrerende direktør i Helse Midt Norge RHF.

Helsepersonellkommisjonen har utarbeidet en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for fagfolk og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene frem mot 2040. Kommisjonen har også foreslått tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifiserte fagfolk til helse- og omsorgstjenestene i hele landet, for å møte utfordringene både på kort og lang sikt.

– Helsepersonellkommisjonen har gitt oss en virkelighetsbeskrivelse som vi sammen må ta på alvor, og sier selv de ble etablert på riktig tidspunkt. Jeg vil takke dem for en viktig rapport. Den viser at vi nå må handle. I fellesskap skal vi sikre trygghet, både for dem som har bygget velferdsstaten, og for generasjonene som kommer. Vi trenger særlig flere fagarbeidere, mer heltidsarbeid, og bedre samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehusene sånn at vi fortsatt skal ha en bærekraftig helsetjeneste i verdensklasse – vår felles helsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Utdanningssystemet er viktig for å bidra til gode helse- og omsorgstjenester og for å ruste tjenestenes viktigste ressurs – de som jobber der, til den viktige jobben de skal inn i.

– Utvalget bekrefter at vi går tom for folk før vi går tom for penger. Det betyr at vi ikke bare kan utdanne oss bort fra utfordringene. Minst like viktig er det å sikre at innholdet i utdanningene møter de konkrete behovene i helse- og omsorgstjenestene. Fremover blir det viktig å se hvordan vi kan fjerne flaskehalser for utdanningskapasiteten og legge et godt grunnlag for den omstillingen som både helsetjenesten og samfunnet må ha, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

NOU-en blir nå sendt på høring

Helsepersonellkommisjonen ble oppnevnt av regjeringen i desember 2021 og har bestått av:

 • Gunnar Bovim (leder)
 • Anne Turid Wikdahl
 • Magne Nicolaisen
 • Kristin Kornelia Utne
 • Iren Mari Luther
 • Torbjørn Solberg
 • Rebwar Salar Nori Saleh
 • Lizzie Irene Ruud Thorkildsen
 • Magne Wang Fredriksen
 • Marit Karlsen
 • Lisbeth Sommervoll
 • Ellen Margrethe Hoxmark
 • Vegard Iversen
 • Anne-Grethe Naustdal
 • Olav Helge Førde
 • Morten Dæhlen