Ekspertgruppe gir samfunnsøkonomiske vurderinger av smitteverntiltak

Ekspertgruppen ble oppnevnt 13. januar 2022. Gruppen skulle belyse og vurdere de samfunnsmessige konsekvensene av smitteverntiltakene i forbindelse med covid-19-pandemien.

En av gruppens hovedoppgaver var å vurdere de samfunnsøkonomiske konsekvensene av tiltakspakkene som ble utarbeidet av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Gruppen skulle også bidra med innspill og vurderinger både til håndteringen av koronapandemien og til strategien for å leve med koronaviruset SARS-CoV-2 i samfunnet.

Ekspertgruppen leverte sin endelige rapport 6. april 2022. 

Innspill og leveranser fra ekspertgruppen:

Medlemmer i ekspertgruppen 

  • Steinar Holden, professor, økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Oona Dunlop, leder for klinisk etikk-komité (KEK), og overlege dr. med., CBRNE-senteret, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus.
  • Styrk Fjærtoft Vik, kommuneoverlege Kristiansand
  • Ingrid Hjort, postdoktor, institutt for samfunnsøkonomi, BI
  • Simen Markussen, seniorforsker ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
  • Hans Olav Melberg, professor i helseøkonomi og helsetjenesteforskning ved UiT
  • Anne Spurkland, professor i medisin ved Universitetet i Oslo. Underviser i anatomi og forsker innenfor immunologi og autoimmune sykdommer.
  • Thomas von Brasch, forsker, økonom, SSB
  • Karen Walseth Hara, lege, Førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
  • Katrine Vellesen Løken, økonom, professor ved Norges handelshøyskole