Samfunnsøkonomiske vurderinger av smitteverntiltak

Holden-IV (covid-19) Hovedrapport

Rapport fra ekspertgruppe på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Med omikron som den dominerende virusvarianten er pandemien kommet i en ny fase. Mens vi med tidligere virusvarianter har lagt vekt på å holde et lavt smittenivå, har vi nå opphevet de aller fleste belastende smitteverntiltak slik at smitten sprer seg tilnærmet fritt. Endringen avspeiler at høy vaksinasjonsgrad har gitt en grunnimmunitet i befolkningen, og at omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom enn tidligere virusvarianter. Samtidig har omikronvarianten større spredningsevne, slik at det ville krevd langt strengere smitteverntiltak enn tidligere for å holde smitten nede.