Rapporter og planer

Avvikling av isolasjonsplikt og belastende smitteverntiltak

Innspill fra Ekspertgruppen for samfunnsøkonomisk vurderinger (Holdengruppen) av smitteverntiltak.

Ekspertgruppen anbefaler avvikling av isolasjonsplikten. Det vil gi en betydelig reduksjon i covid-relatert sykefravær, og minske den samfunnsmessige belastningen ved pandemien. Andre belastende smitteverntiltak bør også avvikles.