Utvalg om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv

Regjeringen oppnevnte 5. mars 2021 et utvalg som utarbeidet en ny utredning om kvinners helse i et kjønnsperspektiv. Utvalget ledes av professor Christine B. Meyer.

Forrige gang det ble laget en NOU om kvinnehelse var i 1999. Kjønn har betydning for helse og for helseutfordringer. Dels dreier det seg om ulik biologi, og kulturelle, sosiale, og strukturelle forhold og manglende likestilling mellom kjønnene.

Formålet med utvalget som regjeringen nedsatt, var å få en oppdatert oversikt over kvinners helse i Norge og utfordringer for kvinner når det gjelder risiko og forekomst av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenester. Utvalget så også på hvordan kjønnsforskjeller og kjønnsperspektivet blir håndtert i arbeidet med folkehelse, i helse- og omsorgstjenestene og i forskning og utdanning.

Kvinnehelseutvalgets utredning ble overlevert helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 2. mars 2023.

Utvalgsleder:

Professor Christine B. Meyer, Bergen

Medlemmer:  

 • Overlege Heidi Tiller,Tromsø
 • Professor Maja-Lisa Løchen, Tromsø
 • Student Nikita A. Abbas, Oslo
 • Barnelege Hans-Petter Fundingsrud, Tromsø
 • Rådgiver Tone Amundsen, Bodø
 • Spesialsykepleier Per Vidar Nielsen, Sarpsborg
 • Daglig lederAnita Vatland, Bærum
 • Kommuneoverelege Cato R. Innerdal, Molde
 • Professor Leif Edward Ottesen Kennair, Trondheim
 • Lege Tina Shagufta Munir Kornmo, Oslo
 • Seniorrådgiver Elisabeth Sward, Oslo
 • Psykolog Maria Østhassel, Farsund
 • Førsteamanuensis Oscar Tranvåg, Bergen
 • Sosiolog Harald Eia, Oslo
 • Ståle Onsgård Sagabråten, Nesbyen (i utvalget fra 26. nov 2021)
 • Hanne Charlotte Schelderup, Oslo (i utvalget fra 26. nov 2021) 
 • Ingvar T. Skjerve, Oslo (i utvalget fra 26. nov 2021)