– Storstilt utbygging ved Oslo universitetssykehus

Må sjekkes opp mot framføring

Kjære alle sammen,

Det er en omveltende tid for vår hovedstad. I positiv forstand.

Oslo universitetssykehus har de dårligste byggene i landet. Men nå dere, nå blir prosjektering, planer, tidshorisonter og omfang som vi har snakket om i årevis, til faktiske bygg,

For at vår felles helsetjeneste skal være bærekraftig, ikke bare for oss og for vår generasjon, men også for dem som kommer etter oss må vi ha kontroll på ressursene.

Vi må greie å rekruttere, beholde og utvikle helsepersonell og vi må ha oppdatert og moderne bygg, utstyr og infrastruktur. Det er det siste vi markerer i dag.

I dag markerer vi byggestarten på det siste leddet i en storstilt utbygging ved Oslo universitetssykehus.

En utbygging som skal gi bedre helsetjenester for Oslos befolkning, for regionen og for hele landet. De nye byggene vil også gi bedre arbeidsforhold for en stor gruppe ansatte som i dag jobber i gamle utdaterte bygg. 

Storbylegevakten er i drift. Det bygges på Aker på Ila og ved Radiumhospitalet. Og rett nedenfor oss bygges det et nytt livsvitenskapsbygg sammen med Universitetet i Oslo.

Samlingen av viktige laboratorie- og forskningsmiljøer blir en markant milepæl i samarbeidet mellom universitetet og sykehuset.

Her ved Rikshospitalet skal det bygges ut et samlet regionsykehus for Helse Sør-Øst. I tillegg vil det bli lokalsykehus for bydeler i Oslo.

Det skal også etableres et komplett sykehustilbud for barn og unge her på Rikshospitalet.  

Vi investerer i bygg og fasiliteter for framtidas behov. For oss, barna våre og generasjonene som kommer. Men dette vil også bidra til sterkere og mer samlede fagmiljø, og bedre ressursbruk.

Nye bygg vil legge til rette for undervisning og forskning, hvor Oslo universitetssykehus har en sentral rolle i nasjonal sammenheng.

Her på Rikshospitalet skal det ikke bare bygges for fremtiden. Dagens sykehusdrift skal fortsette. Dette vil være utfordrende for pasienter, ansatte og utbyggerne Jeg vil takke alle på forhånd for innsatsen dere gjør.

Kjære venner, milepælene kommer som perler på en snor.

Og det er en ære å forestå dette første spadetaket for fremtidens helsetjeneste.

Gratulerer med dagen til alle involverte, masse lykke til med byggingen av det nye Rikshospitalet og tusen takk for oppmerksomheten.