Historisk arkiv

Fakta om Malta og EØS-midlene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Malta har mottatt EØS-midler siden landet ble medlem av EU og EØS i 2004 og er vårt minste samarbeidsland.

For perioden 2014-21 mottar Malta 8 millioner euro. Fire fond og programmer gjennomføres med følgende fokus:

  • Regional utvikling og bekjempelse av fattigdom
  • Styrke sivilt samfunn
  • Flere prosjekter rettes inn mot flyktninger og migranter

 

Informasjon om avtalene for 2014-21

 
Faktaark (norsk) Faktaark (engelsk)
Avtale norsk ordning Avtale EØS-ordning