Historisk arkiv

Nye avtaler om EØS-midler til Malta

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge og Malta har inngått nye avtaler om norske bidrag til sosial og økonomisk utvikling og fattigdomsbekjempelse. Flyktninger og migranter vil være en viktig målgruppe.

Avtalene ble signert i forbindelse med statsminister Erna Solbergs besøk til Valletta i dag.

Statsminister Erna Solberg bivåner at ambassadør Bjørn Grydeland signerer avtalen med Malta. Foto: Reuben Piscopo, Department of Information, Malta
Statsminister Erna Solberg bivåner at ambassadør Bjørn Grydeland signerer avtalen med Malta. Foto: Reuben Piscopo, Department of Information, Malta

Åtte millioner euro (ca. 74 mill. NOK) er fordelt på til sammen fire fond og programmer:

  • Lokal utvikling og fattigdomsbekjempelse (5,98 mill. euro/55 mill. NOK)
  • Sivilt samfunn (0,70 mill. euro/6,5 mill. NOK)
  • Anstendig arbeid (36 000 euro/0,33 mill. NOK)
  • Bilateralt fond (0,34 mill. euro/3,1 mill. NOK)

Programmet for lokal utvikling skal gå til viktige områder som helse, utsatte barn og unge, fattigdomsbekjempelse og kultur. Flere av tiltakene vil ha flyktninger og migranter som en særskilt viktig målgruppe.

– Forholdet mellom Malta og Norge er godt, men begrenset i omfang. Dagens avtaler åpner muligheter for å forsterke samarbeidet innenfor sektorer som er vesentlige for oss, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

Fakta om EØS-midlene

  • Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa.
  • Avtalen har en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom landene.
  • EØS-midlene er Norges bidrag til dette.
  • EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland.
  • Norge finansierer om lag 98 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.

Se vedlagte faktaark for oversikt over programmer som skal gjennomføres på Malta.