Historisk arkiv

Fakta om Kypros og EØS-midlene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Kypros har mottatt EØS-midler siden landet ble med i EU og EØS i 2004. I perioden 2014-2021 får Kypros 11,5 millioner euro i EØS-midler. Støtte til tiltak som fremmer dialog mellom nord og sør er viktig.

På Kypros støtter EØS-midlene blant annet:

  • lokalutvikling og bekjempelse av fattigdom
  • tiltak for å styrke dialogen og samarbeidet mellom gresk-kyprioter og tyrkisk-kyprioter
  • sivilt samfunn og frivillige organisasjoner
  • tiltak som fremmer anstendig arbeid

Informasjon om avtalene for 2014-21

 
Faktaark (norsk) Faktaark (engelsk)
Avtale norsk ordning Avtale EØS-ordning