Historisk arkiv

Fakta om Romania og EØS-midlene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Romania har mottatt EØS-midler siden landet ble medlem av EU og EØS i 2007. Næringsutvikling, forskning, energi og justissamarbeidet er viktige satsingsområder.

For perioden 2014-21 mottar Romania 502,5 millioner euro. Dette er den største samarbeidsavtalen mellom Norge og Romania noensinne, og inkluderer:

  • næringslivs- og forskningssamarbeid for å styrke Europas konkurransekraft
  • energi- og klimasamarbeid for å øke bruken av vannkraft
  • tiltak for å bedre romfolks levekår
  • politi- og justissamarbeid for å bekjempe kriminalitet og effektivisere rettsvesen og forbedre kriminalomsorg
  • støtte til sivilt samfunn for å fremme demokratiske verdier, menneskerettigheter og sosial rettferdighet.

Informasjon om avtalene for 2014-21

 
Faktaark (norsk) Faktaark (engelsk)
Avtale norsk ordning Avtale EØS-ordning