Historisk arkiv

Fakta om Tsjekkia og EØS-midlene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Tsjekkia har mottatt EØS-midler siden landet ble medlem av EU og EØS i 2004. Forskning og utdanning, klima og miljø, menneskerettigheter og kultur er viktige satsingsområder.

For perioden 2014-2021 mottar Tsjekkia 184,5 millioner euro. Støtten er fordelt på til sammen 11 programmer og inkluderer;

  • forskning og utdanning
  • klima- og miljøtiltak, inkludert klimatilpasning og biodiversitet 
  • kulturutveksling og støtte til tiltak som fremmer rom og jødisk kulturarv
  • menneskerettigheter med fokus på anti-diskriminering, vold i nære relasjoner og integrering av rom
  • kriminalomsorg og internasjonalt politisamarbeid

Informasjon om avtalene for 2014-21

 
Faktaark (norsk) Faktaark (engelsk)
Avtale norsk ordning Avtale EØS-ordning