Historisk arkiv

Fakta om Litauen og EØS-midlene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Litauen har mottatt EØS-midler siden landet ble med i EU og EØS i 2004. I perioden 2014-2021 får Litauen 117,6 millioner euro i EØS-midler.

I Litauen støtter EØS-midlene blant annet:

  • justisreform, med vekt på kriminalomsorg og bekjempelse av grenseoverskridende og organisert kriminalitet
  • bekjempelse av arbeidslivskriminalitet
  • utdanning og forskning, et tverrbaltisk forskningssamarbeid
  • næringsutvikling i samarbeid med norske bedrifter
  • klimatiltak og forebygging av miljøkatastrofer

Informasjon om avtalene for 2014-21

 
Faktaark (norsk) Faktaark (engelsk)
Avtale norsk ordning Avtale EØS-ordning