Historisk arkiv

Fakta om Hellas og EØS-midlene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

EØS-midlene

Hellas har mottatt EØS-midler siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Jobbskaping og næringsutvikling, samt videreføring av samarbeidet på asyl- og migrasjonsfeltet er viktige satsingsområder.

I Hellas støtter EØS-midlene blant annet:

  • tiltak for å beskytte asylsøkeres rettigheter gjennom å reformere den greske asylforvaltningen
  • forbedringer av kvaliteten på asylmottakene med særlig vekst på mindreårige asylsøkere
  • innovasjon og næringsutvikling, med vekt på grønn industri, blå vekst og IKT
  • klima- og miljøtiltak
  • fattige, hjemløse og utsatte grupper i Aten
  • sivilt samfunn for å gjøre frivillige organisasjoner bedre i stand til å delta i den politiske beslutningsprosessen og øke bevisstheten rundt viktige samfunnsspørsmål

Informasjon om avtalen for 2014-21

 
Faktaark (norsk) Faktaark (engelsk)
Avtale EØS-ordning