Historisk arkiv

Fakta om Portugal og EØS-midlene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Portugal har mottatt støtte fra Norge siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Blå og grønn vekst er viktige satsingsområder for samarbeid.

For perioden 2014-21 mottar Portugal 102,7 millioner euro. Totalt 6 programmer og fond gjennomføres, blant annet:

  • næringslivs-, forsknings- og innovasjonssamarbeid med vekt på blå vekst
  • klima og energisamarbeid (grønn vekst)
  • likestilling
  • kultursamarbeid
  • sivilt samfunn

Informasjon om avtalene

Faktaark (norsk)

Avtaletekst

Faktaark (engelsk)