Historisk arkiv

Fakta om Latvia og EØS-midlene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Latvia har mottatt EØS-midler siden landet ble med i EU og EØS i 2004. I perioden 2014-21 får Latvia 102,1 millioner euro i EØS-midler.

I Latvia støtter EØS-midlene blant annet:

  • forskning, blant annet et tverrbaltisk forskningssamarbeid
  • innovasjon og næringsutvikling i samarbeid med norske bedrifter
  • reformer innenfor kriminalomsorgen, inkludert et nytt opplæringssenter for ansatte
  • bekjempelse av økonomisk kriminalitet, inkludert arbeidslivskriminalitet
  • klima- og miljøtiltak
  • sivilt samfunn

Informasjon om avtalene for 2014-21

 
Faktaark (norsk) Faktaark (engelsk)
Avtale norsk ordning Avtale EØS-ordning