Historisk arkiv

Tettere samarbeid med Latvia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge og Latvia undertegner i dag samarbeidsavtaler om 102,1 millioner euro. Gjennom EØS-midlene blir forskning og innovasjon, samt klima- og miljøtiltak sentrale satsingsområder.

- Europa står fortsatt overfor store sosiale utfordringer. Det må skapes arbeidsplasser, det må sikres sosial utjevning og demokratiet og institusjoner må fortsatt styrkes. Med EØS-midlene gir Norge relevante bidrag til utvikling i en del av Europa hvor behovene er store, sier EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland.

Statssekretær Jens Frølich Holte og finansminister Dana Reizniece-Ozola
Statssekretær Jens Frølich Holte og finansminister Dana Reizniece-Ozola undertegnet avtalen på vegne av Norge og Latvia. Signeringen fant sted i den tidligere boligen til det latvisk dikterparet Rainis og Aspazija, og som nå er restaurert til museum ved hjelp av EØS-midler. Foto: Pernille Søderholm Nyvoll, UD

En rekke norske fagetater er involvert som partnere i utviklingen og gjennomføringen av programmene i Latvia. Disse er også ansvarlige for å rekruttere norske partnere til samarbeidsprosjekter: Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Senter for internasjonalisering av utdanning, KS, Kulturrådet, Miljødirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet.

Justissamarbeidet mellom Norge og Latvia fortsetter også under den nye avtalen.

- Vi legger her til rette for nye initiativer for å bekjempe økonomisk kriminalitet. OECD skal bistå i arbeidet med å utvikle handlingsplaner og gi teknisk assistanse for å forebygge bedrageri og skatteunndragelser. Dette er helt i tråd med regjeringens økte satsing i kampen mot arbeidslivskriminalitet, sier Berger Røsland.

Det gode samarbeidet i justissektoren videreføres også innenfor kriminalomsorg, inkludert etablering av et nytt opplæringssenter for ansatte i kriminalomsorgen.

Næringsutvikling, innovasjon og forskning blir viktig, og det skal blant annet opprettes et tverr-baltisk forskningssamarbeid. Klima- og miljøtiltak er også sentrale satsningsområder.

Fakta om EØS-midlene

  • Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa.
  • Avtalen har som mål å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom landene.
  • EØS-midlene er Norges bidrag til dette.
  • EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland.
  • Norge finansierer om lag 98 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.

Se faktaark for oversikt over programmer som skal gjennomføres i Latvia.