Historisk arkiv

Fakta om Spania og EØS-midlene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Spania har mottatt støtte fra Norge siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994, men kvalifiserer ikke lenger til å motta EØS-midler.

I den siste perioden Spania var omfattet (2009-14) fikk landet 45,9 mill. euro i EØS-midler. I Spania har EØS-midlene blant annet støttet:

  • forskning og utvikling av ny miljøvennlig teknologi
  • tiltak for økt likestilling og bedre balanse mellom arbeid og familieliv
  • utveksling av studenter og forskere mellom utdanningsinstitusjoner i Spania og Norge.