Historisk arkiv

Fakta om Slovenia og EØS-midlene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Slovenia har mottatt EØS-midler siden landet ble medlem av EU og EØS i 2004. I perioden 2014-2021 får Slovenia 37,7 millioner euro i EØS-midler.

I Slovenia støtter EØS-midlene blant annet:

  • klima- og miljøtiltak, med fokus på blant annet fornybar energi, energieffektivisering og vern av biologisk mangfold
  • utveksling av studenter og forskere mellom utdanningsinstitusjoner i Slovenia og Norge
  • sivilt samfunn, med spesielt fokus på sårbare grupper
  • tiltak som fremmer anstendig arbeid, inkludert trepartssamarbeid mellom arbeidsgivere, fagforeninger og myndigheter

Informasjon om avtalene for 2014-21

 
Faktaark (norsk) Faktaark (engelsk)
Avtale norsk ordning Avtale EØS-ordning