Historisk arkiv

Fakta om Kroatia og EØS-midlene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Europaportalen

Kroatia har mottatt EØS-midler siden landet ble medlem av EU og EØS i 2013. I perioden 2014-2021 vil Kroatia motta 103,4 millioner euro i EØS-midler.

I Kroatia støtter Norge blant annet:

 • Innovasjon og utvikling av næringslivet med hovedfokus på grønn og blå vekst
 • utdanning og lokal utvikling 
 • justisreformer for å øke effektiviteten i domstolene
 • fornybar energi og klimatiltak
 • sivilt samfunn
 • samarbeid mellom arbeidslivets parter og myndigheter

  Informasjon om avtalene for 2014-21

   
  Faktaark (norsk) Faktaark (engelsk)
  Avtale norsk ordning Avtale EØS-ordning