Historisk arkiv

Styrker næringslivs- og justissamarbeidet med Kroatia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge og Kroatia undertegner i dag samarbeidsavtaler om 103,4 millioner euro. Gjennom EØS-midlene blir næringsliv og innovasjon, energitiltak og justissektoren sentrale satsingsområder.

- Med dagens avtaler styrker vi samarbeidet mellom Norge og Kroatia innenfor viktige sektorer. Her blir det gode muligheter for norsk næringsliv til å inngå partnerskap i prosjekter, sier statsminister Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg ser på mens de nye samarbeidsavtalene undertegnes.
Statsminister Erna Solberg var til stede under signeringen av de nye samarbeidsavtalene. Ambassadør Astrid Versto undertegnet på vegne av Norge. Foto: Den norske ambassaden i Zagreb.

Næringsutvikling og innovasjon er et nytt og viktig satsingsområde. Her blir Innovasjon Norge (IN) en sentral støttespiller. IN skal blant annet legge til rette for samarbeid mellom små og mellomstore norske og kroatiske bedrifter som jobber med grønn industri og blå vekst.

- Med EØS-midlene gir Norge relevante bidrag til utvikling i en del av Europa hvor behovene er store, sier statsminister Erna Solberg.

Norges vassdrags- og energidirektorat vil være involvert i et program for energisamarbeid og har ansvar for å rekruttere norske partnere til prosjekter.

Justissamarbeidet mellom Norge og Kroatia er et annet satsingsområde som vil styrkes. Domstolsadministrasjonen bidrar til utvikling og gjennomføring av programmet som i hovedsak fokuserer på effektivisering av domstolene.

EØS-midlene bidrar også med å styrke sosial og økonomisk utvikling innenfor utdanningssektoren, med vekt på inkluderende utdanning. Senter for internasjonalisering av utdanning blir strategisk rådgiver i programmet.

I tillegg bidrar Norge gjennom EØS-midlene til reform av offentlig sektor i Kroatia og til styrking av det sivile samfunn.

Fakta om EØS-midlene

  • Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa.
  • Avtalen har en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom landene. EØS-midlene er Norges bidrag til dette.
  • EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland. Kroatia mottar 103,4 millioner euro av denne potten.
  • Norge finansierer om lag 98 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.

Se faktaark for oversikt over programmer som skal gjennomføres i Kroatia