Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Delta i samarbeid

EØS-midlene brukes til å styrke samarbeidet og kontakten mellom Norge og mottakerlandene. Derfor deltar en rekke norske frivillige organisasjoner, bedrifter, forskningsinstitusjoner, offentlige etater og andre i programmer og prosjekter. Det er også mulig å få støtte gjennom bilaterale fond.

     Les mer: Guide til et vellykket samarbeid

Programmer

En rekke norske fagetater og institusjoner er engasjert som samarbeidspartnere i hele 80 av de 150 programmene som gjennomføres. De bidrar med kunnskap og erfaring i planleggingen og gjennomføringen av programmene. De gir også råd om valg av prosjekter. Norske fagetater og institusjoner har også som oppgave å informere relevante partnere i Norge om mulighetene for samarbeid i prosjekter.

Prosjekter

Under de fleste programmene lyses det ut støtte til prosjekter. Det er hvert enkelt prosjekt som til sammen skal bidra til å nå de overordnede målsettingene for EØS-midlene. Det er et mål at norske aktører involveres som samarbeidspartnere der det er relevant.

Alle prosjekter som støttes, må følge regelverket for offentlige anskaffelser og statsstøtte som gjelder i EØS. Norske prosjektpartnere får dekket sine kostnader. Det er viktig at dette inkluderes i prosjektsøknaden.

Det er i hovedsak samarbeidspartneren i mottakerlandet som kan sende inn søknaden om støtte.

     Les mer: Om prosjektsamarbeid og bilaterale fond 

Det er opprettet en egen nettside for frivillige organisasjoner som ønsker å delta i prosjekter. Siden administreres av Helsingforskomiteen. Gå til siden.

Bilaterale fond

I hvert mottakerland er deler av støtten gjennom EØS-midlene satt av til bilaterale fond (til sammen 2 prosent). Fondene skal bidra til å styrke kontakten og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene innenfor områder av felles interesse.

Fondene kan støtte aktiviteter som konferanser, seminarer, studieturer, utvekslinger mm.

     Les mer: Om de bilaterale fondene

Dette er en mer fleksibel form for støtte til samarbeid over landegrensene, og krever ikke at deltakerne er involvert i andre prosjekter og programmer under EØS-midlene.

For hvert land vedtas egne arbeidsplaner for prioriteringer innenfor de bilaterale fondene. Kontakt den norske ambassaden i mottakerlandene for å undersøke mulighetene for støtte til aktiviteter.

    Les mer: Oversikt over norske ambassader i Europa

Til toppen