Hva er EØS-midlene?

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Utgangspunktet er EØS-avtalen som er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Avtalen sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked med over 500 millioner mennesker.

EØS-avtalen inkluderer en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa. Norge har bidratt til dette helt siden 1994.

Fra 2004 har støtten vært samlet i to ordninger som til sammen utgjør EØS-midlene. Den ene ordningen er finansiert av Norge alene (engelsk: Norway Grants), mens den andre ordningen (EEA Grants) også inkluderer bidrag fra Island (3 prosent) og Liechtenstein (1,2 prosent). Norges andel utgjør totalt i underkant av 98 prosent begge ordningene sett under ett.

Størrelsen på bidragene avtales i forhandlinger mellom Norge og EU.

Totale bidrag per finansieringsperiode (mill. euro)

  Norsk ordning EØS-ordning Totalt  Avsluttes
2014-2021 1 253,7   1 548,1 2 801,8   2024
2009-2014  804,6 993,5  1 798,1   2017
2004-2009  635,0  672,0 1 307,0   2012
 

Les mer: