Historisk arkiv

Fakta om Estland og EØS-midlene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Estland har mottatt EØS-midler siden landet ble medlem av EU og EØS i 2004. Forskning og innovasjon er viktige samarbeidsområder.

For perioden 2014-21 mottar Estland 68 millioner euro. Totalt 7 fond og programmer gjennomføres, blant annet:

  • næringslivs- og innovasjonssamarbeid
  • forskningssamarbeid
  • tilpasning til klimaendringer
  • lokal utvikling og bekjempelse av fattigdom
  • integrering av den russiskspråklige minoriteten

 

Informasjon om avtalene for 2014-21