Historisk arkiv

Fakta om Ungarn og EØS-midlene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Ungarn vil ikke motta EØS-midler for perioden 2014-2021 på grunn av manglende enighet om operatør for fondet til sivilt samfunn innen avtalt frist.

Informasjon om avtalene for 2014-21

 
Faktaark (norsk) Faktaark (engelsk)
Avtale norsk ordning Avtale EØS-ordning