Historisk arkiv

Fakta om Slovakia og EØS-midlene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Slovakia har mottatt EØS-midler siden landet ble medlem av EU og EØS i 2004. Næringsutvikling, klima og bekjempelse av vold mot kvinner er viktige samarbeidsområder.

For perioden 2014-21 mottar Slovakia 113,1 millioner euro. Ni fond og samarbeidsprogrammer gjennomføres, og inkluderer:

  • grønn innovasjon og næringsutvikling for å styrke Europas konkurransekraft
  • klima- og miljøsamarbeid for å redusere Europas sårbarhet for klimaendringer
  • bekjempelse av vold mot kvinner, inkludert å styrke likestilling mellom kjønnene
  • tiltak for å bedre romfolks levekår
  • styrket grensekryssende samarbeid mellom Slovakia og Ukraina

Informasjon om avtalene for 2014-21

 
Faktaark (norsk) Faktaark (engelsk)
Avtale norsk ordning Avtale EØS-ordning