Historisk arkiv

Fakta om Bulgaria og EØS-midlene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Bulgaria har mottatt EØS-midler siden landet ble medlem av EU og EØS i 2007. Justis og migrasjon, næringsutvikling, energi og tiltak for romfolk er viktige samarbeidsområder.

For perioden 2014-21 mottar Bulgaria 210,1 millioner euro. 10 fond og programmer gjennomføres, blant annet:

  • justisreformer for å øke effektiviteten og bekjempe korrupsjon i domstoler, politi og kriminalomsorg
  • asyl- og migrasjonssamarbeid
  • næringsutvikling og innovasjon for å styrke Europas konkurransekraft
  • fornybar energi for å fremme overgangen til et Europa med lave klimagassutslipp
  • bekjempelse av fattigdom med særlig vekt på romfolk gjennom å tilby utdanning, bolig, helse og sysselsetting

Informasjon om avtalene for 2014-21

 
Faktaark (norsk) Faktaark (engelsk)
Avtale norsk ordning Avtale EØS-ordning