Historisk arkiv

Avtaletekster for EØS-midlene 2014-2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

3. mai 2016 undertegnet regjeringen og EU avtalene om EØS-midler for perioden 2014-2021.

Formålet med EØS-midlene er å bidra til å redusere økonomiske og sosiale ulikheter i Europa og styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Siden 2004, har EØS-midlene bestått av to separate ordninger: en norsk finansieringsordning og en EØS-finansieringsordning hvor også Island og Liechtenstein bidrar.

Det er derfor undertegnet to separate avtaler mellom Norge og EU om bidrag. Parallelt er det ført forhandlinger om forbedret markedsadgang for norsk sjømat til EU.

Avtaletekster