EU-erklæring om restriktive tiltak mot Russland

3. mars sluttet Norge seg til to EU-erklæringer om restriktive tiltak mot Russland.

Restriktive tiltak på bakgrunn av Russlands handlinger, som destabiliserer situasjonen i Ukraina. Council decision (CFSP) 2022/346

Restriktive tiltak på bakgrunn av Russlands handlinger, som destabiliserer situasjonen i Ukraina. Council decision (CFSP) 2022/351