EU-erklæring om restriktive tiltak mot handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territoriale integritet, suverenitet og uavhengighet

12. oktober sluttet Norge seg til EU-erklæringen om restriktive tiltak med hensyn til til handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territoriale integritet, suverenitet og uavhengighet.

Les mer her