EU-erklæring om restriktive tiltak mot Russland

1. mars sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak på bakgrunn av Russlands handlinger, som destabiliserer situasjonen i Ukraina.

Les mer: Council decision (CFSP) 2022/335