EU-erklæring om restriktive tiltak mot Russland

26. april sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak mot handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territoriale integritet, suverenitet og uavhengighet.

Les mer: Council decision (CFSP) 2022/660