EU-erklæring om restriktive tiltak mot Russland

2. august sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak i lys av Russlands handlinger som destabiliserer situasjonen i Ukraina.

Les mer: Council decision (CFSP) 2022/1313