EU-erklæring om restriktive tiltak på bakgrunn av situasjonen i Libya

17. november sluttet Norge seg til EU-erklæringen om restriktive tiltak på bakgrunn av situasjonen i Libya.

Les mer her