EU-erklæring om Ukraina

7. januar sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak mot tiltak som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, selvstendighet og uavhengighet.

Les mer: COUNCIL DECISION (CFSP) 2021/2196