EU-erklæring om Iran

11. august sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak mot Iran.

Les mer her.