EU-erklæring om restriktive tiltak mot Russland

28. februar sluttet Norge seg til en flere EU-erklæringer om restriktive tiltak mot Russland.

Restriktive tiltak på bakgrunn av Russlands handlinger som destabiliserer situasjonen i Ukraina. Council decision (CFSP) 2022/264

Restriktive tiltak mot handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territoriale integritet, suverenitet og uavhengighet. Council decision (CFSP) 2022/265

Restriktive tiltak som reaksjon på anerkjennelsen av de ikke-regjeringskontrollerte områdene i Donetsk oblast og Luhansk oblast i Ukraina og orderen om å sende russiske væpnede styrker inn i disse områdene. Council decision (CFSP) 2022/266

Restriktive tiltak mot handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territoriale integritet, suverenitet og uavhengighet. Council decision (CFSP) 2022/267 

Restriktive tiltak på bakgrunn av Russlands handlinger som destabiliserer situasjonen i Ukraina. Council decision (CFSP) 2022/327

Restriktive tiltak mot handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territoriale integritet, suverenitet og uavhengighet. Council decision (CFSP) 2022/329

Restriktive tiltak mot handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territoriale integritet, suverenitet og uavhengighet. Council decision (CFSP) 2022/331