EU-erklæringer om restriktive tiltak mot Russland

17. mars sluttet Norge seg til flere EU-erklæringer om restriktive tiltak mot Russland.

Restriktive tiltak i lys av handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territoriale integritet, suverenitet og uavhengighet. Council decision (CFSP) 2022/241

Restriktive tiltak i lys av handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territoriale integritet, suverenitet og uavhengighet. Council decision (CFSP) 2022/429

Restriktive tiltak i lys av Russlands handlinger, som destabiliserer situasjonen i Ukraina. Council decision (CFSP) 2022/430