EU-erklæring om restriktive tiltak mot Russland

24. oktober sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak med hensyn til handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og uavhengighet.

Les mer: Council Decision (CFSP) 2022/1986