EU-erklæring om Hviterussland

1. juli sluttet Norge seg til to EU-erklæringer om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Hviterussland.

COUNCIL DECISION (CFSP) 2021/1001

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2021/1002