EU-erklæringer

EU-erklæring om Burundi

7. januar sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Burundi.

Les mer her: COUNCIL DECISION (CFSP) 2021/1826