EU-erklæringer om restriktive tiltak mot Russland

11. oktober sluttet Norge seg til tre EU-erklæringer om restriktive tiltak mot Russland.

Restriktive tiltak når det gjelder handlinger som undergraver og truer territorial integritet, suverenitet og uavhengighet i Ukraina. COUNCIL DECISION (CFSP) 2022/1907

Restriktive tiltak som svar på anerkjennelsen av de ikke-regjeringskontrollerte områdene i Donetsk- og Luhansk-oblastene i Ukraina og bestillingen av russiske væpnede styrker inn i disse områdene. COUNCIL DECISION (CFSP) 2022/1908

Restriktive tiltak i lys av Russlands handlinger som destabiliserer situasjonen i Ukraina. COUNCIL DECISION (CFSP) 2022/1909