EU-erklæring om Hviterussland

17. november sluttet Norge seg til EU-erklæringen om restriktive tiltak mot Hviterussland.

Les mer her