EU-erklæring om Hviterussland

21. desember sluttet Norge seg til to EU-erklæringer om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Hviterussland.

Les mer her:

COUNCIL DECISION (CFSP) 2021/1990

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2021/2125