EU-erklæring om Ukraina

16. november sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak mot handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territoriale integritet, suverenitet og uavhengighet.

Les mer her.